PRATIC PWM – ŤAŽKÉ OBRÁBACIE CENTRUM

Plánujete modernizovať výrobu? Do pozornosti vám dávame PRATIC PWM horizontálne obrábacie centrum, ktoré vám na malej ploche plnohodnotne nahradí tradičnú výrobnú linku.

Nepretržitá prevádzka, resp. vyššia výrobná kapacita prináša relatívne rýchlu návratnosť investície.

  • počet osí: 5-osové alebo 3-osové prevedenie
  • horizontálne vreteno
  • otočný stôl / paletový stôl
  • obrábaný materiál: hliník a oceľ
  • vysoký výkon, tuhosť a presnosť
Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás.