CHCETE, ABY VAŠA PRIEMYSELNÁ VÝROBA RÁSTLA?

Investujte do kvalitných obrábacích CNC centier. Prinášame vám základné informácie o benefitoch 3-osých CNC strojov, ktoré dokážu výrazne zvýšiť produktivitu výroby a ktoré patria aj do portfólia ponuky našej spoločnosti COLAB. Na úvod si teda zhrňme ich tri základné benefity:

  • zvýšenie produktivity výroby a modernizácia procesov
  • zvýšenie kvality výrobkov
  • zjednodušenie plánovania výroby
V CNC výrobe predstavujú 3-osé stroje základ efektívnej výroby. Ich schopnosť manipulovať s materiálom vo všetkých troch osiach X, Y, Z prináša množstvo výhod, ktoré ovplyvňujú výkonnosť, presnosť a flexibilitu výrobných procesov.

Ďalšie bonusy s výrobou na 3-osom CNC:

všestrannosť:
široká škála možností pre tvorbu rôznorodých komponentov, schopnosť pracovať s materiálom vo všetkých troch osiach umožňuje výrobu akýchkoľvek geometrických tvarov od jednoduchých kovových súčiastok po detailne prepracované plastové diely, čiže flexibilita pre množstvo priemyselných odvetví

presnosť:
manipulácia vo všetkých troch osiach umožňuje dosiahnuť vyššiu úroveň presnosti aj pri tesnej tolerancii a dokonalých rozmeroch, tým sa dodržuje konzistentnosť a minimalizuje odpad a strata

efektivita:
postupný 3-osý pohyb poskytuje efektívne spracovanie zložitých úloh, najmä pri komplexných povrchových úpravách a špecifických geometrických tvaroch, správne nastavenie a programovanie zabezpečí dokonalú výrobu aj najnáročnejších komponentov

zníženie nákladov na výrobu:
3-osé CNC centrá sú ekonomicky výhodnejšie ako viacosové varianty, jednoduchšia konštrukcia znamená menšie náklady na ich výrobu a údržbu, pre mnohé prevádzky s obmedzeným rozpočtom je to ideálne riešenie na získanie potrebného vybavenia

jednoduchá obsluha a údržba:
jednoduchá konštrukcia a intuitívne ovládanie znamená prístupnejšiu voľbu pre menšie podniky, to znižuje aj čas potrebný na zaškolenie personálu, zároveň zvyšuje efektivitu výrobného procesu

3-osé CNC zariadenia predstavujú dôležitú súčasť moderného výrobného prostredia. Všestrannosť, presnosť a efektívnosť ich robia ideálnym kompromisom a voľbou pre rôzne priemyselné odvetvia.

Pokiaľ zvažujete modernizáciu vašej výroby, neváhajte kontaktovať náš tím odborníkov. Prevedieme vás celým procesom od dôkladného výberu, dodania, nastavenia až po odborné a kvalifikované zaškolenie personálu a, samozrejme, potrebný pravidelný servis.

Tím COLAB je vám k dispozícii. Vsaďte na komplexného dodávateľa s dlhoročnými skúsenosťami a komplexnými službami.

Ponuka strojov Kontakt