SLOVAK INDUSTRY VISION DAY

Vo štvrtok, 24.11. 2022 sa tím COLAB zúčastnil konferencie SLOVAK INDUSTRY VISION DAY, ktorú usporiadala agentúra SARIO. Medzinárodné biznis fórum malo účasť takmer 200 firiem. Hlavnou témou bol Priemysel 5.0. Podujatie malo za cieľ zmapovať aktuálnu situáciu v priemysle, jeho rozvoj a podporu, rast konkurencieschopnosti firiem aj ekonomiky. Viac o samotnom podujatí sa dozviet tu.

Ďakujeme za podnetné a zaujímavé stretnutia, možnosť predstaviť spoločnosť COLAB, jej portfólio služieb a produktov.