Dôležité oznámenie, platné od 21.09.2023

Požadované dodanie podkladov od objednávateľa pri dopytoch/objednávkach:

Pre urýchlené spracovanie Vášho dopytu resp. objednávky je nutné dodať podklady v nasledujúcom tvare:
  • Laser: DXF formát (v očistenom stave v mierke 1:1) + PDF formát
  • Ostatné: STEP formát, DXF formát a PDF formát

V prípade, ak podklady nebudú dodané vo vyššie požadovanom tvare, budeme Vám fakturovať poplatok za spracovanie dokumentácie, pričom si vyhradzujeme právo určenia výšky poplatku za spracovanie dokumentácie, ktorý je závislý od náročnosti a množstva vykonaných úkonov.

Platobné podmienky:

Zákazky do 1000€ bez DPH – 100% platba vopred

Zákazky nad 1000€ bez DPH
  • platba vopred 60% z celkovej sumy na predfaktúru (pozn. objednávka sa začne riešiť až po pripísaní na účet resp. po odoslaní potvrdenia o úhrade, ak ide o zákazky s vysokou prioritou zo dňa na deň)
  • doplatok 40% z celkovej sumy pred odobratím zákazky z naše expedície, po úhrade doplatku bude tovar uvoľnený