Laserová zváračka

V COLABE disponujeme v rámci sériovej výroby aj laserovou ručnou zváračkou.

Vhodná je na spracovanie ocele, nereze a hliníkových zliatin pre akýkoľvek priemyselný segment. S výkonom 1500W má výborný zvárací účinok, tepelná deformácia zvarovaného predmetu je pre jej malý vplyv na horúcu zónu zanedbateľná. Je všestranná, rýchla, so širokou škálou aplikácií.

Najčastejšie využitie je pre komponenty automotive segmentu, nerezové príruby na úpravu vody, nerezové nádrže pre čističky odpadových vôd, hliníkové vane a ochranné kryty pre kolaboratívne roboty, kryty ovládacích panelov jednoúčelových zariadení a podobne.Kontaktujte nás.