Minimálne priemery otvorov pri pálení laserom

Materiál Hrúbka / mm Min. priemer otvoru / mm
Oceľ 0,5 1,0
Oceľ 1,0 1,0
Oceľ 1,5 1,0
Oceľ 2,0 1,0
Oceľ 3,0 1,0
Oceľ 4,0 2,0
Oceľ 5,0 2,0
Oceľ 6,0 2,0
Oceľ 8,0 3,0
Oceľ 10,0 5,0
Oceľ 12,0 8,0