Platforma

Colab Platforma Pre všetkých, ktorí chcú byť pritom a čerpať výhody členstva

Zdieľané know-how Výhodné ceny Early birds program Zákazková výroba Právo rozhodovať

Sedem rokov v biznise nám prinieslo
7 neoceniteľných skúseností:
 • Dôvera je všetko
 • Vedieť sa spoľahnúť na partnerov
 • Spojiť sa so správnymi ľuďmi
 • Delegovať úlohy kompetentným dodávateľom
 • Transparentnosť a otvorená komunikácia
 • Zacielenie sa na svoj zámer a vytrvalosť
 • Spolupráca a vzájomná pomoc

Preto prinášame každému, kto vidí svet podobne ako my Colab platformu.

Platforma je miesto, kde si ctíme vyššie uvedené princípy a hodnoty. Prinášame novú kvalitu vzťahov medzi členmi Colabu. To má pozitívny dopad aj na kvalitu ponúkaných služieb a tak všestrannú spokojnosť všetkých našich členov.

Súčasťou platformy sú aj špeciálne programy
 • Colab Consulting - pre začínajúcich podnikateľov a startupy
 • Colab Scale up - pre zabehnutých podnikateľov s rastúcim potenciálom

Byť členom Colab platformy sa oplatí!

Jedno miesto, kde nájdete všetko potrebné pre začiatok, efektívny rozbeh aj následný rast Vášho kreatívneho podnikania. Za použitia progresívnych výrobných technológii, automatizácie procesov a dostupných CNC strojov sa stanete konkurencieschopnejší, efektívnejší a teda profitabilnejši. Spoluprácu, dôveru a zdieľanie povýšíme nad konkurenčný boj. Každý člen Colab platformy má právo vyrábať efektívne a moderne.

Máme prepracovaný plán, ako dosiahnuť náš cieľ:

Priorita COLAB #1Sprístupniť CNC technológie mikro aj malým podnikateľom

V prvom rade sprístupnime všetkým existujúcim aj budúcim podnikateľom a živnostníkom automatizáciu výroby a CNC stroje

 • Buď formou prenájmu výrobnej kapacity Colab / portfolio strojov nájdete tu, rezervujte si svoju kapacitu ešte dnes
 • Alebo kúpou profesionálnych CNC strojov s najlepším pomerom cena-kvalita a to formou alternatívneho financovania
 • Treťou možnosťou je využitie strojového vybavenia našich Colab partnerov a zákazníkov v regiónoch / pribudne v roku 2020 /

Priorita COLAB #2Spoluprácu a zdieľanie povýšiť nad konkurenciu a boj

V druhom kroku postupným pripájaním nových partnerov do platformy s Colab certifikovanými CNC strojmi a zariadeniami realizujeme zámer tzv. distribuovaných výrobných kapacít

 • Prepojíme zákazníkov a dodávateľov z regiónov / ekonomické, ekologické a efektívne riešenie
 • Zabezpečíme kvalitu produkcie vďaka jednotnému formátu vstupov do výroby / jednotná a známa technológia, online monitoring a pravidelný servis
 • Podporíme rast regiónov / príležitosti a kapitál zostáva na mieste, kde ho najviac treba
Chcem sa stať členom Colabu
Chcem sa stať členom Colabu

Colab Consulting Pre startupy
a začínajúcich podnikateľov

Mentoring konzultácie Prototypová výroba Mikropôžičky Prenájom strojového času

Chcete začať podnikať, máte odhodlanie aj biznis plán, ale
 • Nerozumiete technológii
 • Nemáte sa s kým poradiť
 • Nemáte dosť peňazí na rozbeh podnikania
 • Chcete sa venovať najmä svojej profesii (som stolár, nie strojár)
 • Radi by ste sa učili z chýb druhých a nechali si poradiť

Ako ďalej

Som začínajúci podnikateľ alebo startup

Pre začínajúcich podnikateľov, remeselníkov a mikro tradičné rodinné firmy sme si pripravili službu Colab consulting. V spolupráci s našimi partnermi vám pomôžeme s

 • Posúdením vášho biznisového zámeru z hľadiska technickej uskutočniteľnosti - mentoring
 • Pomôžeme s výberom vhodných školení a technológie - mentoring
 • Navrhneme postup realizácie zámeru s minimalizáciou rizík na Vašej strane - prototypová výroba
 • Pomôžeme s nábehom prototypovej výroby a validáciou biznis modelu - prototypová výroba
 • A tiež s mikro pôžičkou a prefinancovaním Vašej výrobnej CNC technológie od Colabu - predaj strojového času alebo celej technológie
Mám záujem o služby Colab Consulting
Mám záujem o služby Colab Consulting

Colab Scale-up Pre rozbehnutých podnikateľov s rastovým potenciálom

Komplexné vzdelávanie Prototypová aj sériová výroba Nové spôsoby financovaniaPrenájom strojového času Zdieľané vlastníctvo strojov

Podnikáte, darí sa a potrebujete rásť. Hľadáte nových dodávateľov, ale obávate sa rizika
z neznámeho, či zneužitia vášho know-how?

Alebo zvažujete riešiť aj naďalej výrobu sami, nebudete sa spoliehať na druhých!? Ako ale vyriešite financovanie, priestor, nábor kvalifikovaných zamestnancov?

Nemáte skúsenosti s CNC strojmi a automatizáciou...no spraviť zodpovedné a rýchle rozhodnutie musíte. Čo s tým?

Prešli sme si tým aj my a máme pre vás riešenie!

Som podnikateľ s rastovým potenciálom

Poznáme vaše problémy aj požiadavky. Preto pre podnikateľov, remeselníkov a mikro tradičné rodinné firmy, ktoré hľadajú spoľahlivých partnerov, dlhodobé a transparentné vzťahy pre svoj ďalši rast a sú pripravení spolupracovať, sme si pripravili službu Colab Scale-up. Pomôžeme vám s

 • Redukciou vstupných rizík vďaka prenájmu našich strojov a personálu - prenájom strojového času, platíte iba za efektívne strojohodiny
 • Pomôžeme s výberom vhodných školení a technológie - vzdelávanie
 • Navrhneme postup realizácie zámeru s minimalizáciou rizík na vašej strane - prototypová výroba
 • Pomôžeme s nábehom sériovej výroby - prototypová aj sériová výroba
 • A tiež s mikro pôžičkou a prefinancovaním vašej výrobnej CNC technológie od Colabu - celej technológie umiestnenej u Vás alebo v našej dielni
Mám záujem o služby Colab Scale-up
Mám záujem o služby Colab Scale-up

Naši partneri